POSVET ZA UČITELJE IN RAVNATELJE ŠOLPosvet FS v praksi 2019
Laško 7. november 2019

Posvet FS v praksi

je namenjem učiteljem in ravnateljem, ki si želijo slišati uspešne zgodbe in videti primere formativnega spremljanja na različnih starostnih stopnjah in za različne predmete.

Posvet ponuja priložnost za:
- predstavitev primerov iz prakse,
- predstavitev novosti iz Slovenije in tujine,
- analizo razvoja formativnega spremljanja,
- izmenjavo izkušenj o tem, kaj deluje in kaj ne,
- navezovanje stikov in mreženje.

POSVET 2019Mnenja udeležencev

https://formativno.si/wp-content/uploads/2019/12/Povratne-informacija-udeležencev.png

POSVET 2019 V SLIKIUtrinki s posveta

NOV
07

PROGRAM Posveta FS v praksi 2019

8.00–9.00     Prijava in priprave stojnic

9.00–9.10     Nagovor organizatorice posveta, Mateja Peršolja, OŠ Preserje pri Radomljah

9.15–10.15   Didaktika formativnega spremljanja, dr. Natalija Komljanc, ZRSŠ 

10.15–10.45 Odmor (kava, čaj) in druženje ob stojnicah

10.45–11. 45 Kako formativno spremljati in ocenjevati, da je v skladu s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju? (Merila in povratna informacija.), Mateja Peršolja, OŠ Preserje pri Radomljah

Video posnetek predavanja

11.45–12.00 Druženje ob stojnicah

12.00–13.00 Kosilo in druženje ob stojnicah.

13.00–13.30 Predstavitev računalniškega programa za formativno spremljanje,  eŠola d.o.o.

13.30–14.30 Kako načrtovati in formativno spremljati projektno in medpredmetno  učenje?  Kristina Ferel, OŠ Preserje pri Radomljah

14.30–14.45 Odmor za kavo in druženje ob stojnicah

14.45–15.45 Kako ustvariti okoliščine za ustvarjalno delo zaposlenih? Ana Nuša Kern, ravnateljica OŠ Preserje pri Radomljah

15.30–15.45 Zaključek plenarnega dela in druženje ob stojnicah

15.45–17.00 Klepet z razstavljavci na stojnicah.

 

PROGRAMKvalitetna predavanja z aktualno tematiko in čas za minglanje in izmenjavo izkušenj

Spoznajte nove pristope in utrdite svoje znanje formativnega spremljanja znanja s prisostvovanjem na predavanjih. Med predavanji je namenjen čas za izmenjavo izkušenj in mnenj med simpatizerji in izvajalci formativnega spremljanja znanja. Najdite in delite znanje, ki je pomembno in, ki lahko pomaga součitelju ali součiteljici.

PRIMERI ODLIČNIH PRAKSPrispevki

Prispevki avtorjev se skrivajo pod rdeče obarvanimi naslovi. Raziščite primere kolegov, ki bodo vam v podporo pri formativnem sprmeljanju v razredu.

1. triada

Branje, matematika in tvorjenje zgodbe v 2.r, Mateja Hleb, OŠ Griže

Merila in pripomočkiv prvem razredu (LUM, SPO), Kristina Cencič, OŠ Vojke Šmuc, Izola

Opismenjevanje z medvrstniškim sodelovanjem, Ana Šoba, OŠ Miklavž na Dravskem Polju

Tehniški izdelek, Maja Pur Tretjak, Prva OŠ Slovenj Gradec

Izboljševanje izdelkov z merili, Darinka Čobec, OŠ F. Kranjca Celje

English Literacy Development, based on Convergent Pedagogy, Formative Assessment, Choice Theory and Stories, Nataša Puhner, OŠ Preserje pri Radomljah

Samoregulacija vedenja, Nataša Lenarčič, OŠ Preserje pri Radomljah

FS s piktogrami, Mojca Vodušek, OŠ Breg, Ptuj

2. triada

Naše korenine, Irena Kos, Nataša Bukovšek Kosi, OŠ Miklavž na Dravskem Polju

Uvajanje FS v 4. razredu, Simona Kavčič, OŠ 8. talcev, Logatec

Raziskovanje, Melita Jelić, OŠ Vojke Šmuc, Izola

Medpredmetno in projektno delo, Kristina Ferel, OŠ Preserje pri Radomljah

Kako se lotiti s FS v 4. razredu, Maja Trojner Besedić, OŠ Sladki Vrh

Tvorjenje različnih vrst besedil/ Tehnični izdelek, Martina Govejšek, OŠ Griže

FS v 4. in 5. razredu, Blanka Uršič, OŠ Vojke Šmuc, Izola

FS pri tujem jeziku (ITA), Anita Milunić, OŠ Barilović, Hrvaška

English Literacy Development, based on Convergent Pedagogy, Formative Assessment, Choice Theory and Stories, Nataša Puhner, OŠ Preserje pri Radomljah

3. triada in srednja šola

Formativno spremljanje pri pouku slovenščine, Janja Draškovič, OŠ Miklavž na Dravskem polju

Pomen samovrednotenja in medvrstniške povratne informacije za samoregulacijo učenja (slovenščina),  Irena Humar Kobal, OŠ Dornberk

Ne moreš me učiti, ker se učim sam, Petra Rodman, OŠ Šturje

FS pri pouku glasbe, Andreja Konovšek, OŠ Griže

FS pri pouku glasbe, Marija Meklav, OŠ Hajdina

FS pri matematiki z uporabo tehnologije, Anamarija Cencelj, OŠ Griže

FS v mojem razredu (matematika), Lidija Jug, OŠ Sladki Vrh

Kako začeti uvajati osebno mapo v podporo FS (matematika), Bojana O. Bižal, OŠ Stara Cerkev

Moji začetki s FS (matematika), Ana Canzutti, OŠ Dornberk

Preiskovalne naloge, portfolio in redovalnica (matematika), Mateja Peršolja, OŠ Preserje pri Radomljah

Mapa dosežkov, formativna pot učenja, zorenja in dosežka (zgodovina, geografija), Karmen Simonič Mervic, OŠ Črni Vrh

Korak za korakom v formativno spremljanje (zgodovina), Anita Zelenko, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

FS pri tvorbi besedil pri angleščini, Polona Jelen, OŠ Griže

Spremenjena kultura poučevanja-osvoboditev od znanega (biologija), Zorica Potisk, Gimnazija Kočevje

FS učencev s posebnimi potrebami v srednji šoli in zadnji triadi OŠ, Simona Podobnik Uršič

Formativno spremljanje pri tujem jeziku, Anita Milunić, OŠ Barilović, Hrvaška

Program za formativno spremljanje v podporo učitelju, eŠola d.o.o.

Interaktivni zaslon za aktivno učenje, Inovatio d.o.o.

Organizator

Mateja Peršolja s.p., Ulica S. jenka 13a, 1230 Domžale v partnerstvu z OŠ Preserje pri Radomljah in podjetjem eŠola d.o.o.