POSVET ZA UČITELJE IN RAVNATELJE ŠOLPosvet Formativna pedagogika v praksi
16. marec 2023;

Posvet Formativna pedagogika v praksi je potekal 16. marca 2023 v Laškem.
17. marca pa seminar Challenging Learning, Jamesa Nottinghama, avtorja Brezna učenja (Learning Pit).
https://formativno.si/wp-content/uploads/2023/03/Mateja-Lasko-2023-173.jpg

Vabljeni na ogled galerije vtisovPosvet v sliki

Foto: Žiga Intihar

Povratne informacije udeležencevUdeleženci so letos pohvalili ...

Dobre ideje. Spodbudne besede.

Organizacijo in vse predavatelje. Ideje in inspiracije, ki ste jih podelili z nami.

Stojnice in predavatelja Jamesa.

Organizacijo, tople in prijetne ljudi, polno novih idej in motivacija za delo.

Tekočo organizacijo. Nesebično širjenje znanja, izkušenj.

NOV PRISTOP v poučevanju.

Organizacijo dogodka, lokacijo, predavanja, Jamesa.

Primere dobre prakse, uporabo digitalne tehnologije.

Dobri odnosi. Sodelovanje. Motivacija drug drugemu za uspeh. Ustvarjalnost. Življenjska znanja.

Navdušenje pri učencih brez ocen.

Predavanje Jamesa Nottinghama. Zelo dobro predavanje, koristno …

Organizacijo, kvalitetno izbrani predavatelji, odlična predstavitev na delavnicah, delo iz prakse ter konkretna predstavitev na stojnicah! Tako material kot razlaga učitelja, ki je to predstavljal.

Vse. Organizacijo. Predavatelje. Jamesa! Matejo!

Raznolikost in pestrost programa.

Predavatelje, učiteljice in vse ideje ki ste nam jih ponudili, da bi splezali iz brezna.

Celotno organizacijo in energijo tako sodelujočih, kot tudi obiskovalcev.

Organizacijo in izvedbo delavnic.Uporabnost idej.

Vse predstavitve. Hvala za navdih in pomoč.

Dobre ideje in spodbudne besede za delo v prihodnje.

Izjemno, odlična izkušnja, svež veter v jadra in kot navdih.

Uporabne vsebine, konkretni primeri, super predavatelj.

Organizacijo, predavatelje, vzporedni program in pogum ekipe.

Vsa predavanja. Resnično navdihujoče. Hvala.

Organizacijo, odlične goste, navdihujoče!

Odlična organizacija, veliko novih vsebin, spoznanj … Bravo!

Organizacijo, priložnost za predstavitev na stojnici. Dobile smo veliko novih idej, ki jih bomo prenesle v naš kolektiv in s tem spodbudile še koga k FS.

Organizacijo, predavatelje, stojnice – brez napak.

Pohvalila bi program celotnega dne, primere dobre prakse na stojnicah in delavnice. Super izkušnja.

Odlično organizacijo, uporabne vsebine, vse predavatelje in magično Matejo Peršolja, ki si je drznila uresničiti svoje in naše sanje. Skupaj zmoremo.

Tako voljo in uspešnost, angažiranost pri vpeljevanju FS po šolah. Veliko truda vloženega in hvala za vsa posredovanja.

Energijo in profesionalnost g. Jamesa.

Konkretnost delavnic.

Predavatelje in vodje delavnic (FS v prvem triletju), predstavitve na stojnicah, organizacijo, vsebine. Hvala!

Predavatelje, učitelji s predstavitvami na delavnicah in vso celotno organizacijo. Bilo je poučno, veliko bom odnesla s seboj v razred. Hvala.

Super predavatelja, ki je v 1 uri razložil bistvo formativnega spremljanja pouka. James odličen si, lahko bi te poslušali več ur!

Jamesa Nottinghama, Valentino na delavnici TJ in stojnice ter pripravljenost teh učiteljic, da delijo material z nami.

Srčno druženje, spoznavanje. Medsebojno sodelovanje in izmenjava izkušenj. Hvala za to priložnost.

Organizacijo celotnega dogodka, časovno razporeditev predavanj, delavnic, predstavitev dobrih praks, pogostitev in goste. Kar tako naprej. 🙂

Povratne informacije udeležencevUdeleženci so od zadnjega posveta implementirali

Učna pot in merila uspešnosti.

Osebno rast, povezanost z učenci, energijo, raziskovanje.

Učna pot, merila, diagnostika. Brezno učenja, veščine, učinek učenja.

Da učenci sami določijo cilje učenja.

Povratno informacijo.

Merila uspešnosti.

Merila skupaj z učenci, brezno, učne poti.

Pot učenja, učne spretnosti, brezno učenja, merila uspešnosti, povratna informacija.

Solo taksonomijo.

Brezno učenja, učna pot, med vrstniško vrednotenje …

Pot učenja in merila uspešnosti so vsakodnevna rutina pri pogovoru, pri SLJ, SPO, MAT … med odmorom.

Pot učenja, kriteriji uspešnosti, kritični prijatelj, samoevalvacija.

Korake formativnega učenja.

Učno pot, merila uspešnosti, dejavnosti za aktivno učenje, delo po skupinah, med vrstniška povratna informacija …

Mavrična pot, pot učenja je postala rutina, merila uspešnosti vpeljana v rutino in pri pouku …

Osredotočenost na posredovanje kvalitetne Pl.

Notranja motivacija za učenje.

To, da živim po načelih formativnega, da diham čisti, sveži zrak, ki vedno pihlja drugače in močneje.

Povratna informacija otroku z besedami, brez točk.

Brezno učenja, učna pot, vsi koraki FS …

Samorefleksija.

Učne poti, nadgradnja dokazov o učenju.

Kakšna je tvoja raven zavzetosti?

Učno pot, brezno učenja, evalvacijske strategije.

Primere dobre prakse.

Učna pot, brezno učenja, FS tudi na izven šolskih bivanjih.

Razvijanje veščin uspešnega učenca.

Samoocenitev s prsti, povratne informacije učencev, merila po stopnjah.

Vse korake FS. Brezno učenja.

Počasi a vztrajno vključujem posamezne elemente. Na lanskem posvetu sem zelo nazorno spoznala učno pot, ki jo poskušam implementirati tudi v svojo prakso.

Začrtanje učne poti, določanje ciljev, meril uspešnosti, povratna informacija – v vse smeri.

Načrtovanje učne poti, kriterije uspešnosti, med vrstniška meditacija, samo vrednotenje, aktivacijo predznanja.

Kriteriji znanja, aktivacija znanja, samovrednotenje, načrtovanje učne poti.

Marec
16

PROGRAM POSVETA

7.30 – 8.30     Priprava stojnic za tržnico in razstavnih prostorov

8.00 – 9.00     Registracija udeležencev

9.00 – 9.10      Pozdrav vodje posveta  

9.15 – 10.45     Challenging Learning James Nottingham 

10.45–11.00     Kava, čaj

11.00 –12.30    Delavnice z izkušnjami učiteljev in ravnateljev (podrobnejši opis):

 • Proces tranzicije šole za ravnatelje, ki si želijo sprememb (Charlotte Booth, Mateja Peršolja)
 • Z dobrimi odnosi do lahkotnejše uvedbe formativnega spremljanja znanja (Nataša Lenarčič)
 • Formativna pedagogika pri tujem jeziku (Luka Lavrin, Veronika Jelen Polak, Valentina Batagelj)
 • Formativna pedagogika in učne spretnosti v prvi triadi (Maja Pur Tretjak, Vesna Godler, Darinka Čobec)
 • S formativnim spremljanjem do boljšega jezika in zapisa od prve do zadnje triade (Kristina Ferel, Irena Humar Kobal)
 • Formativna pedagogika in vidno učenje pri matematiki (Ana Canzutti, Lidija Jug)
 • Formativna pedagogika in učne spretnosti v drugi triadi (Maja Trojner Besedić)
 • Formativna pedagogika pri geografiji in kemiji (Anita Zelenko, Nina Poljanšek, Sonja Najman Vedenik)

12.45–13.15     Formativna pedagogika in razvoj šoleMateja Peršolja

13.15–14.00     Kosilo (in stojnice)

14.00–15.00    Druženje ob stojnicah

15.00–15.30     Predstavitev gostov in sponzorjev

15.30 – 16.15   Okrogla miza z gosti: Šola 2030

16.15 –17.00    Zaključek in druženje ob stojnicah:

 • S FP do izboljšanja jezika (Kristina Ferel)
 • Pot učenja v prvi triadi (Darinka Čobec)
 • Spremljanje napredka pri kemiji (Nina Poljanšek)
 • Formativno spremljanje v kombiniranem oddelku (Edita Pašagić)
 • Sooblikovanje meril in samopresoje pri Angleščini (Luka Lavrin)
 • Sodelovanje vrtca in 1.razreda pri FS (Katja Potočnik in Mateja Vodenik Pangeršič)
 • Branje z razumevanjem in učne spretnosti v 4. razredu (Maja Trojner Besedić)
 • Korak za korakom v FS pri geografiji in DKK (Maja Ocepek)
 • FS pri Angleščini v 2. razredu (Aneja Bužinel Kodermac)
 • Koraki do branja in spremljanje napredka v 1. razredu (Brigita Lesjak)
 • Elementi FS v 2. razredu (Andrejka Gabrovec)
 • Učenčev portfolio v 3. razredu (Sabina Skarlovnik)
 • Dnevnik napredka v 1. razredu (Kristina Cencič)
 • Uvajanje elementov vidnega učenja pri TJA (Aida Zorc)
 • Uvajanje FS pri pouku v prvem razredu (Renata Sešel)
 • FS pri slovenščini (Sabina Jevšenak)
 • Spremljanje napredka po SOLO taksonomiji in veščine učenja (Vesna Godler)
 • Spoznavanje naravnogeografskih značilnosti Avstralije z elementi formativne pedagogike (Danica Aščić)
 • S FS do miselnega vzorca (Blanka Perpar)
 • Učne poti in merila uspešnosti (Maja Rogelja)
 • FS pri dodatni strokovni pomoči (Amanda Kopun)
 • Formativno na razredni stopnji (Špela Ros)
 • Opis poklica – govorni nastop (Irena Prodanić Vasić)
 • Ugotavljanje predznanja, zbiranje dokazov o učenju in samopresoje (Ines Šmarčan)
 • Didaktični pripomočki pri pouku SLO in MAT za ugotavljanje predznanja, zbiranje dokazov o učenju in samopresoje (Tina Karničar)
 • Uvajanje formativnega spremljanja v 1. razredu (Tamara Biderman)
 • Motivacija za branje in spremljanje branja ob znanem in neznanem besedilu (Breda Šandor)
 • Listovnik pri LUM v 5.r z učno potjo (Mateja Meško)
 • Matematični spis z raznoliko povratno informacijo (Renata Pučko)
 • Samostojna raziskava Alpske pokrajine (Simona Kavčič)

Predavanja bodo simultano prevajana v slovenščino.

Delavnice sprejmejo od 20 do 50 udeležencev. Delavnico svetovanja pri razvoju šole, namenjeno ravnateljem, bosta vodili Mateja Peršolja in Charlotte Booth, trenerka učiteljev pri Essex Council, neodvisna svetovalka ter bivša ravnateljica šole, ki je izpeljala tranzicijo več šol.

Na delavnice se boste prijavili v marcu 2023. Prijavnico boste prejeli na e-naslov. Upoštevan bo vrstni red prijav. Več informacij o delavnicah januarja 2023.

PREDSTAVITEV NA TRŽNICI

Prijave za predstavitve bomo zbirali od novembra 2022 do januarja 2023. Obrazec za prijavo je objavljen na koncu strani.

LETOS BO IZJEMNA PRILOŽNOST

SEMINAR Z JAMESOM NOTTINGHAMOM (17.3.2023)

James Nottingham je najbolje poznan kot ustvarjalec Brezna učenja (The Learning Pit®). V svetu je iskan in priznan govornik ter avtor enajstih knjig o poučevanju, učenju in vodenju. Njegov pristop vsebuje izziv, povratno informacijo, poizvedovanje in rastočo miselnost. Njegove predstavitve

odlikuje redka veščina združevanja osupljivih anekdot, neizprosnih raziskav in praktičnih nasvetov v resnično prepričljivo zgodbo.

James bo na seminarju spregovoril o strukturi učne ure s ciljem večjega angažmaja učencev. Učitelji, ki se bodo udeležili seminarja bodo izvedeli, kako optimalno voditi pouk z neposredno razlago, s sodelovanjem in raziskovanjem učencev oz. dijakov ter vprašanji v podporo učenju. Posebej se bo posvetil kakovostni povratni informaciji in Breznu učenja.

Na seminarju je prostora le za 100 udeležencev. Potekal bo med 9.00 in 17.00 uro. Seminar ne bo simultano prevajan. Za pomoč pri komunikaciji z vodjem seminarja bodo na voljo učitelji angleščine in študenti.

Fotografiranje in snemanje dogodka

Organizator si pridržuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. Organizator lahko audio, video in foto gradiva z dogodka časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

Kvalitetna predavanja z aktualno tematiko, čas za minglanje in izmenjavo izkušenj.

Spoznajte nove pristope in utrdite svoje znanje formativnega spremljanja znanja s prisostvovanjem na predavanjih ali s predstavitvijo vaše izkušnje formativnega spremljanja.

Čas za izmenjavo izkušenj med simpatizerji in izvajalci formativnega spremljanja znanja.

Najdite in delite znanje, ki je pomembno in lahko pomaga součitelju ali součiteljici.

https://formativno.si/wp-content/uploads/2022/03/brezno-slika.png
https://formativno.si/wp-content/uploads/2023/03/Mateja-Lasko-2023-476.jpg
https://formativno.si/wp-content/uploads/2023/03/Mateja-Lasko-2023-436.jpg
https://formativno.si/wp-content/uploads/2023/02/The-Learning-Pit-logo-full-colour.png
https://formativno.si/wp-content/uploads/2023/03/Mateja-Lasko-2023-475.jpg

Posvet FP v praksi

je namenjen učiteljem in ravnateljem, ki si želijo slišati uspešne zgodbe in videti primere formativne pedagogike v različnih starostnih stopnjah in za različne predmete.

Posvet ponuja priložnost za:
– predstavitev primerov iz prakse,
– predstavitev novosti iz Slovenije in tujine,
– analizo razvoja formativnega spremljanja,
– izmenjavo izkušenj o tem, kaj deluje in kaj ne,
– navezovanje stikov in mreženje.

3. POSVET FP V PRAKSI PRIJAVA

Posvet bo potekal 16. 3. 2023, v Kongresnem centru Thermana, v Laškem. Seminar 17.3. na isti lokaciji.

Prijave udeležencev na posvet bodo odprte po 15.9.2022. Sprejemali jih bomo do 3.3.2023. Število mest za posvet je omejeno na 400 udeležencev.

Prijave udeležencev s prispevki: Prispevke za tržnico sprejemamo od 11.11. 2022. 

Izpolnjen obrazec pošljite do 31.1.2023 na info@formativno.si. Prispevki bodo recenzirani. Izbrali bomo 40 predstavitev.

Kotizacija za posvet 16.3.2023 (cene vključujejo DDV):

 • 150 € na udeleženca;
 • za prijave do 30.10.2022: 130 €;
 • za udeležence s prispevki 80 € na udeleženca;
 • za 4 ali več prijavljenih iz iste šole 120 € na udeleženca;
 • za študente 50 €

Kotizacija za seminar z Jamesom Nottinghamom 17.3.2023 (cene vključujejo DDV):

 • 120 € na udeleženca (seminar bo v angleškem jeziku);
 • za prijavljene na posvet in seminar 100 € na udeleženca za drugi dan (za dva dni skupaj torej 250 €);
 • za 4 ali več prijavljenih iz iste šole 80 € na udeleženca.

Kotizacija šolam bo obračunana po posvetu, razen za individualne prijave (plačila pred 15.3.2023, po poslanem računu za kotizacijo).

Odpovedi udeležbe: V primeru, da ste bili prijavljeni na posvet in se posveta ne morete udeležiti, se ga lahko udeleži nekdo drug namesto vas. V primeru neudeležbe ali odpovedi (0 – 14 dni pred posvetom) zaračunamo stroške organizacije 50 €, (od 14 – 30 dni pred posvetom) 30 € na odjavo.

V primeru odpovedi posveta, kotizacija in avansi ne bodo obračunani oz. bodo vrnjeni.

ZA UDELEŽENCE POSVETA VELJA 35 % POPUST ZA NAMESTITEV V HOTELU. Nočitev z zajtrkom v dvopolsteljni sobi v hotelu Thermana Park Laško****  znaša 91,00 €.

Rezervacijo sobe lahko uredite na povezavi ali na telefonski številki 034232100.

Vprašanja pošljite na info@formativno.si

Glavni pokrovitelj
https://formativno.si/wp-content/uploads/2023/03/logo-3-samostojen-640x114.png
Ostali sponzorji
https://formativno.si/wp-content/uploads/2023/02/rokus-klett-P-300-rgb-320x226.png
https://formativno.si/wp-content/uploads/2023/03/DZS-LOGO-1-320x252.png
https://formativno.si/wp-content/uploads/2023/03/jecnikmala-1-320x133.jpg
Organizator (podatki za naročilnice)

Mateja Peršolja s.p.

Ulica S. Jenka 13a, 1230 Domžale

DŠ SI45706999