DIALOG UČENEC - UČITELJPovratna informacija

Kakovostna povratna informacija je temelj formativnega spremljanja znanja.

Povratna informacija zmanjšuje vrzel med pričakovanim dosežkom in trenutnim znanjem učenca. 

Največji motivacijski učinek ima povratna informacija, če je osredotočena na:

  • kvalitete učenčevega dela in ne primerjave z ostalimi;
  • natančne nasvete kako lahko svoje delo še izboljša;
  • izboljšave, ki jih je naredil glede na predhodne izdelke (delo). Terry Crooks (2001)

Ima veliko moč, a varira učinek na učenje (Visible learning, Hattie).

  • Predznanje je štartna točka za povratno informacijo.
  • Potrebno je zaupanje, da bo učinkovita.
  • Mora biti del kulture šole.
  • Učenci pričakujejo takojšnjo povratno informacijo, a je odložena bolj učinkovita.
  • Povratna informacija učenca učitelju je pomembnejša kot obratno.
  • Ocene in komentarji brez fokusa na izboljšavah motijo učenje.
  • Komentarji naj poudarijo uspehe in izboljšave ne le šibkosti.

PRIMERI IZ RAZREDARazlični primeri povratnih informacij učitelja učencu

Povratna informacija naj bo v obliki nasveta za prihodnje aktivnosti in izboljšave, ne pogled za nazaj.

Pokažite uspešnost.

Pokažite kje izboljšati.

Podajte namig za izboljšavo.

PRIMERI IZ RAZREDAPrimeri povratnih informacij učenca učitelju

Povratna informacija učenca učitelju je pomembnejša od tiste, ki je da učitelj učencu. S spomočjo povratnih informacij (ustnih in pisnih), ki jih učitelj pridobi od učencev lažje načrtuje naslednje aktivnosti glede na predznanje učencev.

20181005_101247
20181005_101228
20191216_165858_z
20191216_165838_z
kot D6_a
kot D5_a

PRIMERI IZ RAZREDAPovratne informacije učenec učencu

Učence postostopoma uvajamo v dajanje povratnih informacij. Najprej z zgledom, nato s pogovorom o kakovostni povratni informaciji, izpostavljanju kakovostnih in nekakovostnih povratnih informacij in na koncu izvedbe v praksi.

Ko pogosto uporabljamo povratne informacije, se je učenci navadijo in jo iščejo tudi sami: pri sošolcu, učitelju… Tako učitlejica Darinka Čobec (2. razred) poroča o tem, kako so sošolci dali povratno informacijo sošolki o njeni gosenici, ki jo je uporabila pri vaji iz dramatizacije. Po prejetih povratnih informacijah je učenka samoiniciativno izboljšala gosenico in se z njo pohavlila učitlejici.

20191217_205254_z
20191217_205437_z
20191217_205146_z
20191217_205212_z
LUM pred
LUM izb_z