OBLIKOVANJE/PREDSTAVITEV CILJACilji učenja

Kaj bomo ob koncu današenje ure znali/dosegli?

Cilje učenja (učne ure ali sklopa ur) lahko učencem le predstavimo ali jih oblikujemo skupaj z njimi.

Če jih oblikujemo skupaj z učenci je bolj smiselno in naravno, da delamo za učni sklop ali temo, medtem ko cilj ure lahko le na začetku predstavimo in na koncu povzamemo. Če učenec pozna cilj ure, se lažje samopresoja: Sem ali nisem dosegel cilj današnje ure?

Z učenci lahko načrtujempo tudi pot do cilja in se pogovarjamo o načinih učenja:

  • Kdaj od učenja največ odnesem?
  • Kako se najlažje/najhitreje naučim?
  • Kakšne okoliščine potrebujem za učenje?

Uvajanje metakognitivnih strategij (razmišljanje o lastnem učenju) ima velik vpliv na trud in dosežke učenca ter na motivacijo za učenje. Hattie

Več o oblikovanju ciljev ob začetku sklopa glejte poglavje DIAGNOSTIKA.

Poskus

cilji kot_z
slika 3a_z
kako se bomo učili – kopija_z
20161214_073319