POVEZAVE IN ČLANKIZa ideje in navdih pri nadgradnji formativnega spremljanja

V nadaljevanju najdete članke, spletne strani in video gradiva za poglabljanje znanja.

Članki in knjige

 • Ko petica ne izmeri vsega znanja_MPeršolja
 • Formativno spremljanje v praksi. Priročnik za učitelje. Mateja Peršolja s.p., samozaložba. (1.2.2019)
 • O naravi učenja: http://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf
 • Didaktika ocenjevanja znanja. Razvoj didaktike na področju ocenjevanja. Zbornik prispevkov. ZRSŠ 2008.
 • Didaktika ocenjevanja znanja.Vodenje procesa ocenjevanja za spodbujenje razvoja učenja. Zbornik 2. mednarodnega posveta v Celju, marec 2008. ZRSŠ 2009.
 • D. Wiliam: Embeded Formative Assessment
 • Inside the Black Box, P. Black, D. Wiliam: http://weaeducation.typepad.co.uk/files/blackbox-1.pdf
 • Požarnik: Kako bolje uravnati mogočen vpliv preverjanja in ocenjevanja. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Komljanc: Vloga povratne informacije v učnem procesu. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Pučko: Formativno preverjanje znanja in vloga povratne informacije. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Sentočnik: Portfelj kot alternativna oblika vrednotenja učenčevega dosežka-možnost njegove uporabe v slovenskih šolah. Sodobna pedagogika 1/2004.
 • Marentič Požarnik: Konstruktivizem v šoli in izobraževanju učiteljev. Filozofska fakulteta 2004.
 • Glasser: Teorija izbire, Vsak učenec je lahko uspešen, Dobra šola , Učitelj v dobri šoli.
Strani in posnetki dostopni na spletu