PRIROČNIKFormativno spremljanje znanja v praksi

Priročnik je namenjen učiteljem, ki si želijo uvajati formativno spremljanje.

V njem je opisan proces uvajanja formativnega spremljanja v razredu. Učitelju in vodjem procesa razvoja FS na šoli ponuja odgovore na vprašanja: Kako začeti?, S čim začeti?, Kako ga izvajati, da je v skladu s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja?, Kako ocenjeniti znanje?, Kako začeti v kolektivu in voditi proces razvoja na šoli?
https://formativno.si/wp-content/uploads/2019/08/prirocnik-3.png

O priročniku

Priročnik ponuja natančen vpogled v delo učitelja, ki sam aktivno raziskuje in razvija formativno spremljanje. Bogat je s primeri praktičnih izkušenj iz razreda, uporabnimi tudi za učitelja, ki se formativnega spremljanja šele loteva, ne glede na področje poučevanja.

Nazorno pojasnjuje pojme, navaja izkušnje za izvedbo formativnega spremljanja v razredu. Posamezni primeri so podkrepljeni z raziskavami in izsledki domačih ter tujih strokovnjakov, kar omogoča poglabljanje znanja in primerjanje doseženega s stanjem v svetu. Dragocen je vpogled v učiteljev osebni razvojni proces, tudi skozi dnevniški zapis, ki razkriva odkrit opis osebne izkušnje s samovrednotenjem.

Priročnik inovativno pojasnjuje pojme formativnega spremljanja. Razčlenjuje prednosti in izzive uporabe ter priložnosti za prihodnji razvoj z namenom izboljšati kakovost poučevanja v razredu.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

„Avtorica je odkrila način učenja, ki ji je blizu, ji prinaša največji učinek in zadovoljstvo. Prav ta humani dragulj deli z nami. Formativno spremljanje čuti kot učinkovito metodo za intelektualno odraščanje. Spodbuja nas, da se ji pridružimo.”

dr. NATALIJA KOMLJANC

„Nujno branje za vsakega učitelja začetnika! Priročnik v praksi opogumlja in poenostavi izvedbo formativnega spremljanja. Njegova prava vrednost je, da ga vedno znova lahko vzameš v roke ne glede na stopnjo svojega znanja.”

JURE ALJAŽ
prof. razrednega pouka

„Priročnik nas napelje k razmisleku o vlogi učiteljev in vzgojiteljev danes in v prihodnosti.

Vključuje udarna gesla vplivnih avtorjev s področja formativnega spremljanja, ki bralca kot opomniki odvračajo od manj uspešnih privzetih vzorcev poučevanja.

več…

Z osebnimi ključnimi spoznanji, podkrepljenimi s primeri iz prakse poučevanja, avtorica navdušuje in opogumlja k ustvarjanju spodbudnejšega in učinkovitejšega učnega okolja v naših šolah in s tem k dvigu kakovosti učenja.”

manj…

ZORICA POTISK
prof. biologije na gimnaziji

„Pedagoški in strokovni delavci si med drugim želimo, da so učenci v učnem procesu aktivni, odgovorni, samostojni, notranje motivirani in zadovoljni. Pa so res? Kaj lahko naredimo, da bodo?

Priročnik se bere kot praktičen vodnik po poti razvoja formativnega spremljanja znanja v praksi, ki ima veliko uporabno vrednost tako za učitelje kot ravnatelje.

več…

Avtorica nas opogumlja, da se skupaj odločamo za začetek ali nadaljevanje poti raziskovanja in spremljanja lastne prakse, procesa osebnostnega razvoja, s katerim spreminjamo pogled na učenje, poučevanje in kulturo učenja v prid profesionalnega razvoja posameznika in kolektiva. Ponuja nam številne uporabne napotke, ki so preizkušeni v praksi, in dovolj izzivov, da lahko iščemo lasten prispevek pri uporabnosti modela v slovenskem prostoru. Ob branju se zavemo pomena akcijskega raziskovanja in refleksije našega strokovnega dela za napredovanje po tej poti.

Vsekakor pa je dodana vrednost priročnika tudi v tem, da nas avtorica nehote spodbudi k poglobljenemu razmišljanju, kakšno slovensko šolstvo si pravzaprav želimo danes in v prihodnosti in koliko ga želimo aktivno soustvarjati.”

manj…

MARIJA PAVČNIK
Ravnateljica

„Avtorico tega priročnika za učitelje, Matejo Peršolja, spremljam vse od takrat, ko sem kot učiteljica matematike začela vedno pogosteje razmišljati, da mi klasični pouk ne predstavlja več pedagoškega izziva. In že takrat sem pri njej našla številne teoretične in praktične podlage za izvajanje pouka po načelih formativnega spremljanja. Ker me je s svojim lastnim zgledom in praktičnim delom v zadnjih letih prepričala, da sem na pravi poti poučevanja, mi je v veselje, da sem lahko prebrala njen priročnik za učitelje Formativno spremljanje znanja v praksi še pred uradnim izidom.

več…

Med prebiranjem priročnika sem ves čas razmišljala, kako bi vse te napotke v resnici potrebovala že pred časom, ko sem sama začela uvajati načela formativnega spremljanja v pouk. Vsebine priročnika mi potrjujejo, da se formativnega spremljanja znanja lotevam na pravi način. Prepričana sem, da bo za vsakega učitelja, učiteljico odličen vodič in sopotnik skozi korake FS. Priporočam ga tistim, ki šele uvajajo FS pri pouku, kot tudi vsem tistim, ki so že pred leti spoznali, da je formativno spremljanje znanja korak v pravo smer pri razvoju pedagoškega procesa. Je eden tistih priročnikov, ki bo nepogrešljiv spremljevalec vsakega učitelja na poti sprememb. Največjo vrednost vidim ravno v tem, da je podprt s konkretnimi napotki, pridobljenimi z izkušnjami v razredu.”

manj…

LIDIJA JUG
prof. matematike na OŠ

ZAČNITE Z UVAJANJEM FORMATIVNEGA SPREMLJANJA ZNANJANaročila

Cena: 23 € (z DDV) + poštnina.

Podatki za naročilnico: Mateja Peršolja s.p., Ulica S. Jenka 13a, 1230 Domžale.