Predstavitev procesa formativnega spremljanja.
Kaj je formativno spremljanje znanja?O formativnem spremljanju in sumativnem ocenjevanju
Kako nagovoriti učence?Zbiranje dokazov o znanju.
Kako se lotiti projektne naloge?Proces priprave projektne naloge od načrta do oblikovanja meril in evalvacije izdelka.
Kako izpeljati proces, če želimo, da se učenci samostojno učijo izven učilnice?Samostojno in odgovorno učenje izven učilnice.
Pouk izven učilnice, s samostojnim in odgovornim delom učencev. Učenje odgovornosti in grajenje zaupanja med učenci in učiteljem. Od načrtovanja do izvedbe, dokazov o znanju in evalvacije doseganja ciljev.
Takšen pouk imajo učenci najraje. Vedno sprašujejo, kdaj se bodo lahko učili zunaj.
Kakšno je stališče starejših učencev o formativnem spremljanju znanja?Mnenje devetošolcev o formativnem spremljanju.
Generacija devetošolcev 2019 je ob koncu šolskega leta o formativnem povedala tole.