IZKUŠENI FORMATIVCIVabljeni k sodelovanju in povezovanju

Izkušeni formativci vam bodo z veseljem pomagali in svetovali ali podelili svoje izkušnje. Kontaktirajte jih na priložene naslove in se dogovorite z njimi za predstavitev primerov odlične prakse.
https://formativno.si/wp-content/uploads/2021/08/Nina-poljansek-foto-160x160.jpeg

Nina Poljanšek, učiteljica kemije na OŠ Preska v Medvodah.  Radovednost, volja in strast so moji sopotniki že vse življenje. 

Ko sem pred petnajstimi leti prvič stopila v razred, sem seveda od učencev pričakovala podobno. V nekaj letih sem spoznala, da nimam čarobne paličice, s katero bi spreminjala pasivnost, (ne)odgovornost in (ne)voljo učencev, ki so me frustrirale. Spraševala sem se, kaj še lahko postorim, predno morda celo zamenjam poklic. 

Pred petimi leti sem se prvič srečala s formativnim spremljanjem učenja in od takrat počasi gradim.  

Našla sem pot, ki učencem omogoča prevzemanje odgovornosti za učenje. Pot, ki učencem ponudi spoznanje, da imajo vpliv na svoja dejanja in s tem na posledice, ki dejanjem sledijo. 

V nekaj mesecih se osmošolci, ki se v osmem razredu prvič srečajo s formativnim spremljanjem, naučijo sooblikovati namene učenja in merila uspešnosti ter glede na merila samopresodijo svoje znanje. Najbolj me navdihuje, da so učenci pri pouku aktivni. Povedo, da jim je všeč, da se večino snovi naučijo v šoli.  

Nemogoče z majhnimi in vztrajnimi koraki postaja mogoče in realno.

NINA POLJANŠEK
nina.poljansek@guest.arnes.si
https://formativno.si/wp-content/uploads/2021/08/KRISTINA-FEREL-FOTO-160x160.jpg

 Kristina Ferel, izkušena učiteljica, začetnica formativnega spremljanja v prvi in drugi triadi.

Odlično izvaja projektno učenje, kjer povezuje različna predmetna področja, učenci pa pridobivajo veščine 21. stoletja.

Kristina je izkušena predavateljica, vodja delavnic in razvojnih skupin.

KRISTINA FEREL
kristina.ferel@guest.arnes.si
https://formativno.si/wp-content/uploads/2021/08/NATASA-LENARCIC-160x160.png

Nataša Lenarčič, izkušena učiteljica prve triade, ki uspešno povezuje formativno spremljanje znanja, teorijo izbire (Glasser) in nevro lingvistično programiranje.

Nataša je izkušena učiteljica pri uvajanju socialnih veščin in grajenju dobrih odnosov, ki vključujejo spretnosti formativnega spremljanja in samoevalvacije.

https://www.superjunaki.si/

Njeni učenci

  • Se znajo sami umiriti.
  • Verjamejo vase.
  • Poznajo strategije reševanja, kadar se znajdejo v zanje učno zahtevnih situacijah.
  • Vedo, da kar zmore eden, zmorejo vsi.
  • Znajo ubesediti svoje občutke in čustva.
  • Jasno izražajo svoja pričakovanja.
  • Znajo na miren način reševati medsebojne spore.
NATAŠA LENARČIČ
natasa@superjunaki.si