O MENIMateja Peršolja

https://formativno.si/wp-content/uploads/2020/03/Ana_MATEJA-PERSOLJA_050_z.jpg

Prihodnost izobraževanja je v formativnem spremljanju znanja.Učiteljica matematike in inštruktorica formativne pedagogike.

Kontaktni podatki

E-mail:

info@formativno.si

Naslov:

Mateja Peršolja s.p.

Ulica S. Jenka 13 a

1230 Domžale

DŠ: 4570 6999

https://formativno.si/wp-content/uploads/2019/08/mateja-persolja-citat.png

Izkušnje in reference:

 • avtorica priročnika Formativno sprmeljanje v praksi (Priročnik FS v praksi)
 • predstavitev Formative Assessment and Choice Theory Lead to Better Relationships and Knowledge na World Education Summit 2021
 • certifikat Professional Learning Community+ Educator.
 • vodja webinarjev (Napake – priložnost za učenje, Povratna informacija, Spremljanje znanja učencev na daljavo, Kako spremljam znanje učencev na daljavo)
 • soavtorica Talis raziskave: Zaostajanje uporabe IKT za poučevanje v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, Pedagoški inštitut 2020
 • predavanje na YETDKA konferenci (Erasmus+: Finska, nemčija, Estonia, Slovenija, nov. 2020)
 • usposabljanje na izobraževanjih dr. John Hattie (Visible learning, 2019), Shirley Clarke (2018), Dylan Wiliam (2014)
 • organizatorica posveta Formativno spremljanje znanja v praksi (nov. 2019, 300 udeležencev)
 • petnajstletne izkušnje s samoregulacijo in formativnim spremljanjem
 • članica razvojne skupine ZRSŠ za Formativno spremljanje znanja in zunanja svetovalka (do 2018)
 • vodja delavnic v okviru seminarja Formativno spremljanje na Zavodu za šolstvo (2007 – 2016) (natalija.komljanc@zrss.si)
 • soorganizatorica in predvateljica naseminarju Education for Tomorrow in Assessment and Evaluation for effective learning (Eekhout Academy, Belgium) (2016, 2018)
 • avtorica člankov v revijah Vzgoja in izobraževanje, Matematika v šoli, Didatika ocenjevanja znanja, Šolski razgledi, Delo (Viri)
 • Certifikat iz Teorije izbire (W.Glasser)
 • vodja seminarjev na šolah svetovalka skupin za formativno spremljanje
 • udeležba na tečaju Embedded formative assessment pri D. Wiliamu (London, 2015)
 • koordinatorica Erasmusplus projekt (2015/16), K1, Škotska, Švedska
 • udeležba na Scottish Learning Festival (Glasgow, 2015) in obisk na Eduaction Scotland
 • udeležba na seminarju Finnish lessons for European Schools in Quality management, Finska (2016)
 • organizatorica in vodja Tržnic znanja na OŠ Preserje pri Radomljah
 • referat na International conference Assessment for Learning in 21 Century (Ohrid 2011)
 • sodelovanja na Final conference: Suporting teachers for effective assessment for learning (2014)
 • sodelovanje na konfernci CIDREE: Effective Assessment for Learning (2012)
 • sodelovanje na Breaking tradition 2012 conference (Murray High School, Wiliam Glasser Inatitute)
 • delavnica Formativno sprmeljanje v luči Teorije izbire na posvetu Glasserjeva kakovostna šola na slovenskem (2011)
 • referat na Youth Leader Training Seminar z naslovom Programms for young (2011)
 • soavtorica prenove programov Ciciban planinec in Mladi planec (2011)
 • avtorica članka Starostno prilagojen program gorništva (Age adjusted programme of mountain climbing)
 • profesorica matematike in fizike, Univerza v Ljubljani
 • vodnica Planinske zveze Slovenije
 • maturirala na Gimnaziji Nova Gorica

Moje objave v časopisih in revijah

Drugi o meni