MODELMatejin model formativnega spremljanja znanja

Ob 15-letnih izkušnjah na samoregulaciji učenja v okviru inovacijskega projekta (Poti do kakovostnega/trajnejšega pouka/znanja, 2003 - 2005) in Razvoju didaktike ocenjevanja znanja (2006 - 2009) sem razvila model formativnega spremljanja, primeren za naše kulturno okolje in tradicijo.

Model sem uspešno implementirala v lastno prakso in ga že vsaj 12 let širim tudi na druge šole po Sloveniji in izven. Začela sem v okviru seminarjev za formativno spremljanje znanja na ZRSŠ. Zadnja leta pa samostojno izvajam seminarje na šolah ter organiziram posvete in tržnice znanja.

Veliko učiteljev preizkuša in uspešno uporablja model z dodano osebno noto, saj kot pravi D. Wiliam:

Spremembe mora vsak vgraditi v svojo prakso na svoj lasten način. Potrebujemo veliko časa in podporo praktikov ter raziskovalcev. (Wialiam, O naravi učenja, str.131)
Diagnostika Cilj Akcija Dokazi Merila Evalvacija

S klikom na posamezni element v diagramu razkrijte več informacij o diagnostiki, ciljih, merilih…

Več o povratni informaciji pa ob kliku na spodnji gumb.

https://formativno.si/wp-content/uploads/2019/12/P1150210-e1577030089334-1280x921.jpg

Predstavitev procesa formativnega spremljanja.

V kratki video predstavitvi boste spoznali vse faze formativnega spremljanja in njegovo bistvo.

Osnovne informacije, ki so mi pomagale v procesu samorazvoja

KONSTRUKTIVISTIČNO FORMATIVNO SPREMLJANJE

 • Interakcija med učenci in starši ter učitelji, ki vpliva na oblikovanje ciljev, meril uspešnosti, priporočil za učenje, na preverjanje in predstavljanje znanja.
 • Merilo uspešnosti za dosego cilja upošteva individualne potrebe.
 • Poučevanje je smiselno povezano z učenjem učenca.
 • Učenje se zaključi, ko sta oba, učitelj in učenec zadovoljna z doseženim. Ko menita, da sta v danem prostoru in času dosegla optimum, zaključita s skupno refleksijo, vrednotenjem oz. sumiranjem formativne spremljave v procesu preverjanja in ta se smiselno dopolnjuje z zunanjimi oblikami preverjanja.
 • Ocenjevanje je skupna analiza vrednosti dosežka.

(Komljanc, Razvoj didaktike ocenjevanja v Didaktika ocenjevanja. ZRSŠ 2008. Str. 17).

NAČELA FORMATIVENEGA SPREMLJANJA

 1. Diagnostika predznanja (šibkih in močnih področij).
 2. Zagotavljane stika med učnimi stopnjami z navodili za izboljšanje znanja.
 3. Zagotavljanje aktualne povratne informacije.

Pri tem

 • Usklajujemo potrebe učenca z zahtevami kurikula.
 • Dajemo nasvete za učenje in skrbimo za stalen dialog in dogovarjanje z učencem.
 • Učimo in omogočamo samoregulacijo pouka in samovrednotenje učenja.

VIDNO UČENJE (VISIBLE LEARNING)

 • Opazujemo učinke učenja.
 • Več fokusa na učenju in učinku, ne na poučevanju.

FORMATIVNO SPREMLJANJE OMOGOČA

 • Sprotno spremljanje učenčevega napredka.
 • Učencu pridobitev kakovostne povratne informacije in nasvet o izboljšanju znanja. Učenca spremlja celostno, omogoča celovit vpogled v učenje in znanje, saj znanje ni skrčeno na ozek del pisnega ocenjevanja (testa).
 • Pravočasno odkriva vrzeli, nedelo, učenci doživijo prednosti sprotnega dela in pasti kampanjskega učenja.
 • Omogoča izboljšanje odnosov: uvaja notranjo kontrolo, uči samokritičnost, samoevalvacijo, postavlja nova merila za uspeh (ko si sam zadovoljen).
 • Učenec lahko sam vpliva na svoje znanje in oceno, ni več zunanjega usmerjevalca, ocenjevalca kar vsakomur daje občutek, da lažje pride do dobre ocene.
 • Preprečuje »začaran krog« zunanje kontrole domačih nalog in pritiska (staršev in učitelja) na učenca.
Nasveti za začetek/ tips for beginners
 • izberite skupino, predmet, temo ker imate idejo kako bi začeli krog formativnega spremljanja / find a group,subject, topic where you have an idea how to start (first action);
 • vsebina naj bo nepomembna, ker bo v ozadju, saj se boste posvečali bolj procesu (morda izberite vzgojni predmet, če lahko)/ focus on process, the content will be in the background;
 • ni nujno, da zaključite z oceno (ker se vi in uečnci učite procesa, je morda nepošteno), lahko pa z merili in samopresojo / better to not end with grade, mark (becouse you are learning about process, having first experience);
 • načrtujte prvi dve aktivnosti in premislite o možnih poteh nadaljevanja in upoštevajte načrte, ideje, predloge učencev/ start just with preparation on first one or two activities in the classroom than you will see where you are going;
 • ni nujno, da zapeljete cel krog (vse faze FS) lahko se posvetite le merilom ali diagnostiki (običajno začnejo najprej z merili in samopresojo, nato cel krog)/ is it not necessary to do all the phases (circle) of formative assessment, you can start just with making success criteria and self evaluation;
 • učencem povejte kaj je vaš namen in jih ob koncu aktivnosti vprašajte za mnenje/ communication with pupils (tell them about your try of new approaches and at the end ask them for opinion;
 • vsaka aktivnost naj se smisleno nadaljuje z naslednjo na podlagi vaših ugotovitev/ connection between actions and reactions;
 • upoštevajte, da boste v začetku potrebovali z učenci več časa, ker se procesa lotevate na novo, kasneje se ta čas skrajša in vse poteka hitreje, učenci so bolj aktivni, zato si je na začetku vredno vzeti čas/ at the beginning will take more time, because you are learning the process;
 • začnite z majhno žlico, reflektirajte in načrtujte prihodnje aktivnosti in oblikujte lasten portfolio razvoja/ start with ‘small spoon’, make a plan, reflect and evaluate and make you own portfolio;
 • poiščite si kritičnega prijatelja, kolega/ find talking partner or critical friend at your school;
 • oblikujte podporono skupino z rednimi srečanji za izmenjavo mnenj ter povabite strokovnjake za svetovanje ali nova znanja/ having a supporting group to share experience with regular meetings is very important;
 • napake so del učenja, ob njih se največ naučimo / mistakes are part of learning process where we can improve our work the most;
 • pogum, vztrajnost in spodbujajoče okolje (vodenje šole) ker to je potovanje brez cilja/ courage, perseverance and supportive learning environment (leadership) is needed, because is a journey without destination.